pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

Command-line

copy

Met het commando copy wordt een bestand gekopieerd of meerdere bestanden gecombineerd tot 1 bestand.
ParameterOmschrijving
/?Uitleg/help.
/AASCII bestand.
/BBinair bestand.
+Om meerdere bestanden samen te voegen tot één.
Voorbeelden:
Syntax:
copy pad\bronbestand pad\doelbestand
copy bronbestand1 bronbestand2 doelbestand


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa