pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

Command-line

Net Use

Maakt een verbinding of verbreekt de verbinding met een gedeelde bron of geeft gegevens weer over de verbindingen.

NET USE
NET USE [station:] \\pad [/user:gebruikersnaam][wachtwoord | ?][/SAVEPW:NO][/YES][/NO]
NET USE [poort:] \\pad naar printer [wachtwoord | ?] [/SAVEPW:NO] [/YES][/NO]
NET USE station: | \\pad /DELETE [/YES]
NET USE poort: | \\pad naar printer /DELETE [/YES]
NET USE * /DELETE [/YES]
NET USE drive: * /HOME
NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

stationGeeft de letter aan die u toewijst aan een gedeelde map.
*Geeft de eerst volgende beschikbare stationletter.
In combinatie met /DELETE, geeft aan alle verbindingen te verbreken.
poortGeeft de naam aan van de poort die u hebt toegewezen aan de gedeelde printer.
/user:gebruikersnaamGebruikersnaam.
wachtwoordGeeft het wachtwoord voor de gedeelde bron indien aanwezig.
?Geeft aan dat u wilt dat er om het wachtwoord gevraagd wordt voor de gedeelde bron. U hoeft deze optie niet te gebruiken tenzij het wachtwoord optioneel is.
/SAVEPW:NOGeeft aan dat het wachtwoord dat u intypt niet in de wachtwoordlijstbestand wordt opgeslagen. U moet het wachtwoord opnieuw intypen de volgende keer dat u een verbinding met deze bron maakt.
/YESVoert de opdracht NET USE uit zonder te vragen om gegevens of het bevestigen van acties.
/NOVoert de opdracht NET USE uit waarbij automatisch gereageerd wordt met NO als er gevraagd wordt om een actie te bevestigen.
/DELETEVerbreekt de opgegeven verbinding met een gedeelde bron.
/HOMEMaakt een verbinding met uw HOME map indien er één is opgegeven in het LAN-beheer of in de Windows NT-gebruikersaccount.
Maakt je "prive" map drive aan.
/PERSISTENT:{YES | NO}Indien er voor Yes wordt gekozen, zal er met de bekende inlognamen en paswoorden geprobeert worden verbinding te maken.

Voorbeelden:
net use Geeft een overzicht van de gemaakte mappings.
net use X: http://ip-adres/pad /user:naam wachtwoord Mapping naar een WebDav-map.


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa