pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

CSS

Border

Met de eigenschap "border" wordt de rand bepaald.

EigenschappenOmschrijvingWaardes
border:Opmaak van de
rand(en)
dikte stijl kleur
(Zie border-width, border-style,
border-color)
border-top:
border-right:
border-bottom:
border-left:
Opmaak van de
rand(en)
dikte stijl kleur
(Zie border-width, border-style,
border-color)
border-color: Kleur van de
rand(en)
a alle randen
v h verticale horizontale randen
b r o l boven rechter onder linker rand
kleur ¦ transparant ¦ inherit
border-top-color:
border-bottom-color:
border-left-color:
border-right-color:
Kleur van de
rand boven, onder,
links, rechts
kleur ¦ transparant ¦ inherit
border-style: Type, stijl van
de border
a alle randen
v h verticale horizontale randen
b r o l boven rechter onder linker rand
none(beginwaarde) ¦ hidden ¦ dotted ¦ dashed ¦ solid ¦ double ¦ groove ¦ ridge ¦ inset ¦ outset ¦ inherit
border-top-style:
border-bottom-style:
border-left-style:
border-right-style:
Type, stijl van
de border
boven, onder,
links, rechts
none(beginwaarde) ¦ hidden ¦ dotted ¦ dashed ¦ solid ¦ double ¦ groove ¦ ridge ¦ inset ¦ outset ¦ inherit
border-width: Dikte van de border a alle randen
v h verticale horizontale randen
b r o l boven rechter onder linker rand
none(beginwaarde) ¦ waarde ¦ thin ¦ thick ¦ inherit
border-top-width:
border-bottom-width:
border-left-width:
border-right-width:
Dikte van de border
boven, onder,
links, rechts
none(beginwaarde) ¦ waarde ¦ thin ¦ thick ¦ inherit
border-radius: radpx
border-radius: lbpx rbpx ropx lopx
border-radius: horpx / verpx
Ronde hoeken rad: radius van alle hoeken
lb radius linkerboven hoek
rb radius rechterboven hoek
ro radius rechteronder hoek
lo radius linkeronder hoek
hor radius horizontale deel v.d. hoek
ver radius vertikale deel v.d. hoek
Bij FireFox moet misschien nog -moz- voor het commando geplaatst worden. (voorbeeld: -moz-border-radius:)Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa