pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

CSS

Margin

Met de egenschap "margin" wordt de marge rondom het object ingesteld.

EigenschappenOmschrijvingWaardes
marginStelt de marges inwaarde ¦ auto ¦ inherit
a alle marges
a b vertikaal / horizontaal
a b c d boven, rechts, onder, links
margin-top
margin-bottom
margin-left
margin-right
Stelt de boven, onder, linker en rechter marge in. waarde ¦ auto ¦ inherit


Opmerkingen:
Gebruik voor in tabellen geen margin, maar padding.


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa