pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

Encyclopedie

Distiller settings.

Voor u PDF gaat maken m.b.v. Acrobat Distiller, is het van belang dat u de juiste settings gebruikt. Voor het afdrukken van een PDF is het bijvoorbeeld van belang dat de resolutie van een afbeelding niet te laag is (anders krijgt u "blok"-vorming. Maar voor het internet moet de PDF zo klein mogelijk blijven.
U kunt dus tegenstrijdigheden krijgen en het is daarom van belang goed naar uw settings te kijken. Adobe levert al een aantal voorgedefinieerde settings aan, maar u kunt ze ook zelf maken. Hieronder een (begin van de) uitleg wat ze betekenen.

Meer informatie kunt u ook vinden op de site van Adobe.

Venster General (Algemeen)

Compatibility (Compatibiliteit): Er zijn verschillende versies PDF. Hoe hoger de versie PDF, hoe nieuwer de Adobe Acrobat en/of Adobe Reader moet zijn om deze (goed) te kunnen lezen. Daarnaast zitten in nieuwe PDF-versies ook nieuwere technieken. RIP's (voor zowel drukwerk als printers) kunnen deze technieken vaak niet aan. Vandaar dat er voor PDF's die afgedrukt moet worden, de instelling "Acrobat 5 (PDF 1.4)" of lager wordt aangeraden. Voor certified PDF (afhankelijk van welke norm) mag je zelfs niet hoger.
Object Level Compression (Compressie op objectniveau): Comprimeert structuurgegevens zoals bladwijzers, toegankelijkheid en niet-comprimeerbare objecten. Hiermee kan het voorkomen dat oudere versies Acrobat en/of Reader ze niet meer kan lezen.
Auto-Rotate Pages (Pagina's automatisch roteren): bepaald de stand van de pagina's (staand of liggend). Mogelijke opties: Off (Uit) er wordt niets gedaan. Collectively by File (Gezamenlijk op bestand): alles wordt geroteerd naar de stand die het meest voorkomt in het bestand. Individually (Afzonderlijk) stand wordt bepaald aan de hand van de tekst op de pagina. (Deze setting kan beïnvloed worden door DSC-settings)

Meer informatie kunt u vinden op de site van Adobe.


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa