pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

Encyclopedie

IPCONFIG = IP CONFIGuration

Met het hulpprogramma IPCONFIG kunt u de TCP/IP-configuratieparameters op een host controleren, inclusief het IP-adres, het subnetmasker, standaardgateway en adressen van div. servers. (Voor sommige informatie moet de optie /ALL meegegeven worden.) Dit is nuttig om vast te stellen of de configuratie is voltooid en om te controleren of er een IP-adres juist gekozen is (niet al voorkomt of uit een verkeerd netwerk-segment is). De syntaxis van deze opdracht is:
IPCONFIG [/? | /all | /release [adapter] | /renew [adapter]]
Dit commando moet gegeven worden in een zogenaamde DOS-box of DOS-venster.
Met behulp van dit commando wordt zonder opties het IP-adres, het subnetmask en de gateway getoond.
Met de optie /all worden ook de IP-adressen van de DHCP, DNS en WINS-server getoond. Daarnaast ook wanneer de lease-tijd van het IP-adres is verkregen en verloopt. Het "Physical Address" is het hardware-adres of MAC-adres van de netwerk-adapter.
Met de optie /release wordt het IP-adres gereset en zal er opnieuw een IP-adres aangevraagd moeten worden bij de DHCP-server.
Met de optie /renew wordt een nieuw IP-adres aangevraagd bij de DHCP-server.

Voorbeeld van een volledig ipconfig rapport.


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa