pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

Encyclopedie

PING vanuit Windows 2000 serie en XP.

Wat PING inhoud vindt u hier.

Om een PING commando in Windows te geven, opent u een DOS-box:
Start, Alle Programma's, Bureau-accessoires, Opdrachtprompt of
Start, All Programs, Accessories, Command Prompt.
De DOS-box wordt geopend.

De syntaxis van deze opdracht is:
PING IP-adres
Handige opties zijn:
-tNormaal wordt er vier keer een ping uitgevoerd. Met -t wordt er een ping gegeven, totdat de toetscombinatie Ctrl + C ingedrukt worden.
-n aantalNormaal wordt er vier keer een ping uitgevoerd. Met -n kunt een een ander aantal pings opgeven (in te vullen bij aantal).

Als de bewerking succesvol is, verschijnt er een bericht zoals het voorbeeld hieronder laat zien. (Klik op afbeelding voor een uitvergroting)
Voorbeeld van een succesvolle ping-opdracht.
Indien de verbinding niet tot stand komt krijgt u de melding "Request timed out." of "Destination host unreachable.".
U kunt in plaats van een IP-adres ook een host-naam opgeven (bijv. ping www.pcolpa.nl). Er zal dan vervolgens eerst gezocht worden naar het bijbehorende IP-adres en dan (automatisch) een ping-opdracht gegeven worden naar het gevonden IP-adres.
De melding "Bad IP-adres" of "Ping request could not find host computernaam. Please check the name and try again." geeft aan, dat het bijbehorende IP-adres niet gevonden is.


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa