pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

HTML

Button

Met de tag Button kunt u een knop maken.
<button opties>tekst knop</button>

Attributen

AttribuutUitleg
accesskey=Sneltoets.
autofocusHet veld met de optie autofocus wordt geselecteerd bij het openen van de web-pagina.
disabledKnop is uitgeschakeld.
formaction=Formaction geeft aan welke pagina geopend moet worden als op deze knop geklikt wordt. Dit attribute wordt vooral gebruikt i.c.m. meerdere submit-knoppen, zodat de gegevens uit het formulier naar een ander pagina verzonden kunnen worden.
formnovalidateFormnovalidate wordt gebruikt i.c.m. meerdere submit-knoppen. Dit attribute geeft aan, als deze knop gebruikt wordt wordt er geen validatie toegepast.
formtargetOp welke manier moet de betreffende pagina (na submit) geopend worden:
_blank opent in een nieuw venster of tab.
_self opent in het huidige venster, vervangt zichtzelf (de standaard).
_parent opent in het boven liggende frame (dienen er wel frames gebruikt te worden).
_top opent in het volledig venster (frames worden uitgeschakeld).
framenaam opent in het frame met de betreffende naam.
name=Naam van de knop.
tabindex=Wordt de volgorde mee bepaald, die wordt gevolgd als er op de Tab-toets wordt gedrukt.
type=Type bepaald wat er gebeuren moet indien er op de knop geklikt wordt.
button: doet niets met het formulier, kan gebruikt worden om bijv. een script aan te roepen.
reset: wist het formulier.
submit: verstuurd een formulier.
value=De waarde die wordt meegestuurd bij het verzenden van het formulier (i.c.m. "name") indien deze betreffende knop wordt gebruikt. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden indien er meerdere knoppen van het type submit aanwezig zijn.


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa