pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

HTML

Form tag

<form name="formuliernaam" action="aktie" method="methode">
formulier
</form>

name="formuliernaam"Naam van het formulier
action="aktie"Waar/hoe wordt het formulier verstuurd:
http://... een URL naar een scirpt
mailto:.. email-adres waar de informatie heen gestuurd moet worden
javascript:script JavaScript
method="methode">Methode van verzenden.
post de informatie wordt doorgegeven
get de informatie is voor intern (huidige pagina)
Voorbeeld:
<form name="test" action="verzend.php" method="post">
De ingevulde informatie in het formulier wordt gestuurd naar "verzend.php".
In PHP is de informatie uit te lezen m.b.v. $variabele = $_GET['veldnaam'].


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa