pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

HTML

Link

Met een link kun je andere pagina´s, locatie´s, end. openen vanuit je webpagina.
<a href="locatie">Link</a>
Het kan ook een ankerpunt aangeven, waarheen gesprongen moet worden:
<a id="naam ankerpunt">item</a>

Attributen

AttribuutUitleg
accesskey=Sneltoets.
download=Forceert een download, in plaats van het openen van een pagina. Je kunt download een waarde geven (bestandsnaam), maar je kunt ook alleen download opgeven, dan wordt de naam zoals deze op de server staat gebruikt.
href=Verwijst naar de pagina die geopend wordt als er op de link gedrukt wordt.
Met behulp van het #-teken kan naar een ankerpunt (id of name met die naam) op een pagina worden verwezen. (voorbeeld: <a href="pagina#ankerpunt">Link</a> (springt naar het ankerpunt met de naam ankerpunt op pagina pagina).
hreflang=Geeft de taal op waarin de pagina geopend moet worden (indien de webpagina dat ondersteunt). Voorbeelden:
en = Engels
nl = Nederlands
De gehele lijst is te vinden op www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp
id=id maakt een ankerpunt met een naam, waarheen kan worden gesprongen m.b.v. het #-teken in de href.
media=Opent de pagina voor een specifieke media, apparaat. Meer informatie is te vinden op: www.w3schools.com/tags/att_a_media.asp.
name=name maakt een ankerpunt met een naam, waarheen kan worden gesprongen m.b.v. het #-teken in de href.
* Er wordt door w3schools.com afgeraden nog name te gebruiken. Ze hebben liever dat id gebruikt wordt.
ping=Verwijst naar een URL, waardoor er tracking mogelijk is en gevolgt kan worden wat de bezoeker doet.
Maar informatie is te vinden op: www.w3schools.com/tags/att_a_ping.asp.
target=Op welke manier moet de betreffende pagina geopend worden:
_blank opent in een nieuw venster of tab.
_self opent in het huidige venster, vervangt zichtzelf (de standaard).
_parent opent in het boven liggende frame (dienen er wel frames gebruikt te worden).
_top opent in het volledig venster (frames worden uitgeschakeld).
framenaam opent in het frame met de betreffende naam.
type=Het mediatype waar de link heen verwijst.


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa