pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

HTML

Tekst opmaak tags

TagResultaat
<b>tekst</b>Tekst vet.
<i>tekst</i>Tekst cursief.
<u>tekst</u>Tekst onderstreept.
<em>tekst</em>Tekst benadrukken (meestal cursief).
<strong>tekst</strong>Tekst meer benadrukken (meestal vet).
<strong>tekst</strong>Tekst meer benadrukken (meestal vet).
<center>tekst</center>Tekst centreren.
<big>tekst</big>Tekst groter tonen.
<small>tekst</small>Tekst kleiner tonen.
<sub>tekst</sub>Tekst kleiner en laag tonen.
<sup>tekst</sup>Tekst kleiner en hoog tonen.
<tt>tekst</tt>Monospaced font (alle letters even breed).
<hx>tekst</hx>Koptekst (hoofdstuk/paragraaf naam), waarbij x tussen 1 (grootst) en 6 (kleinst) mag zijn.

Extra opmaak mogelijkheden

<hx align="waarde">tekst</hx>
Kopteksten, waarbij x een waarde mag hebben tussen 1 (grootst) en 6 (kleinst).
waarde mag zijn:


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa