pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

HTML

Title (bijschrift)

De optie "title" geeft een bijschrift bij een tekst. Als de bezoeker op het item gaat staan, waarin "title" in de tag staat, dan wordt deze tekst in een kadertje zichtbaar.
Om u een voorbeeld te tonen, kunt u de aanwijzer op deze regel plaatsen en zal de tekst "Voorbeeld" zichtbaar worden.
Deze optie kunt u in (bijna) elke tag gebruiken.
Voorbeelden zijn:
<i title="Dit is schuin schrift">Schuin schrift.</i>
Als de bezoeker de aanwijzer op de tekst "Schuin schrift" plaatst, wordt deze tekst "Dit is schuin schrift" zichtbaar.
Een mooier voorbeeld is:
<a href="..." title="Klik hier voor meer informatie.">Meer informatie.</a>

U kunt de tekst op de volgende regel laten beginnen door deze daadwerkelijk in de HTML-tekst op een nieuwe regel te plaatsen.
U mag ook de code &#xD; plaatsen op de plaats waar de tekst op de volgende regel moet komen (zoals u ook doet met de br-tag).


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa