pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

Linux

if then

if then
if then else
Meerdere voorwaarden
Operators (voorwaarde)

if then

Notatie van een if-then ziet er als volgt uit:
if [ voorwaarde waar ]
then
 script
fi

if then else

Notatie van een if-then-else ziet er als volgt uit:
if [ voorwaarde waar ]
then
 script
else
 script
fi

Meerdere voorwaarden

Er kunnen ook meerdere voorwaarden worden opgegeven:
if [ voorwaarde1 ] && [ voorwaarde2 ]
then
 script
fi

operatoromschrijving
&&And
||Or

Operators (voorwaarde)

Een voorwaarde kan als volgt zijn opgebouwd:
operatoromschrijving
! voorwaardeIndien niet aan de voowaarde wordt voldaan (let op spatie tussen ! en de voorwaarde).
-z stringstring is niet leeg.
=Gelijk aan.
!=Ongelijk aan.
-eqGelijk aan, bij getallen.
-gtGroter dan.
-ltGroter dan.
-d fileIs een bestaande directory.
-e fileHet bestand bestaat.
-r fileBestand is read only.
-s fileHet bestaand bestaat en is niet leeg.
-w fileHet bestaand bestaat en schrijf rechten zijn toegkend.
-x fileHet bestaand bestaat en excute rechten zijn toegkend.
Meer mogelijkheden zijn te lezen op: https://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/sect_07_01.html.Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa