pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

Linux

read commando (informatie lezen)

Met het read commando kan informatie ingelezen worden op verschillende manieren.
Tekst invoer
Data uit uitvoer lezen

Tekst invoer

Read kan gebruikt worden om tekst door een gebruiker in te laten voeren.
OptieOmschrijving
-p Geeft de mogelijkheid tekst voor de invoer op te geven.
-s De invoer is niet zichtbaar.
Voorbeelden:
read var : Vraag invoer voor de variabele var.
read -p "Tekst" var : Geeft de tekst Tekst voor de invoer.

Data uit uitvoer lezen

Met while-read is het mogelijk de tekst uit de uivoer van een commando te lezen. De informatie kan opgesplitst worden in de tekst zoals deze in de kolommen is te zien:
commando | while read word1 word2 word3
do
 script
done


word1 krijgt de waarde van kolom1, word2 de waarde van kolom3, enz.
Indien er te weining word's zijn, zullen de overgebleven kolommen in de laatste word geplaats worden.
Onderstaande voorbeeld geeft de namen van de bestanden en directories in de map /u:

ls -l /u | while read word1 word2 word3 word4 word5 word6 word7 word8 word9
do
 echo "$word9"
done


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa