pcolpa.nl
pcolpa.nl
Menu

Encyclopedie

SMB op Windows XP

SMB wordt gebruikt voor bestandsdeling en printer delen in Windows.
We kunnen met SMB bestanden delen (aanbieden) of bestanden ophalen vanaf een andere locatie (gedeelde bestanden op een server bijvoorbeeld).
Dit artikel bestaat uit twee onderdelen:
Bestanden ophalen.
Bestanden delen.

Bestanden ophalen

Om verbinding te maken met een computer en map die beschikbaar is gesteld voor het netwerk, kunt u de Winows Explorer gebruiken. U vult achter Address: het volgende in: \\computernaam\sharenaam of \\ip-adres\sharenaam. Daarna wordt u om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. De notatie van de gebruikersnaam wil nog weleens problemen opleveren.
Indien u verbinding wilt maken als een lokale gebruiker (gebruiker van de computer die bestanden beschikbaar stelt en niet van een domein), gebruikt u een naam die er als volgt uitziet: computernaam\gebruikersnaam.
Indien u verbinding wilt maken als een gebruiker van een domein (de computer die bestanden beschikbaar stelt is onderdeel van een domein), gebruik dan de notatie: domein/gebruikersnaam.
Tip: weet u niet goed wat u moet gebruiken, druk dan de Ctrl + Alt + Del toetsen tegelijk in op de computer waarmee verbinding gemaakt wordt. In de logon informatie wordt de volledig gebruikersnaam getoond (achter "logged in as").

U kunt ook proberen te bladeren naar de computer en map. Open in het venster Folders van de Windows Explorer My Network Places, Entire Network, Micorsoft Windows Network en zoek dan in het betreffende domein fo werkgroep. De lijst is niet altijd up-to-date. Het kan soms 15 minuten duren voor deze is/wordt bijgewerkt.

Het is ook mogelijk een lokatie (blijvend) te koppelen aan de drive-letter. U opent hiervoor de Windows Exporer en kiest Tools, Map Network Drive... in de menubalk. Een nieuw venster wordt geopend.
Selecteer een drive-letter en vul bij Folder: het pad in van de map, zoals hierboven beschreven of gebruik de Browse... knop om naar de lokatie te zoeken.
Wilt u dat de verbinding bij het opstarten van de computer automatisch wordt hersteld, zet dan ook het vinkje aan bij Reconnect at logon.

Bestanden delen

U begint met een map beschikbaar te stellen voor het netwerk. Dit wordt het delen van een map genoemd.
U klikt met de rechtermuisknop op de betreffende map en kiest de optie Delen en beveiliging... (Sharing and Security...).
Het hiernaast getoonde venster wordt geopend (klik erop om deze uit te vergroten).
In het veld Share-naam (Share name) komt de naam van de map te staan, zoals deze in het netwerk zichtbaar wordt (in het voorbeeld is deze hotfolder genoemd).
Pas op met leestekens. Apple en Windows kunnen afwijkende codes hebben voor leestekens, waardoor de map niet toegankelijk wordt.
Voorbeeldscherm 1
Door op de knop Machtingen (Permissions) te klikken, kunt u aangeven wie toegang heeft tot deze map en met welke rechten. Geef Iedereen (Everyone) alle rechten zoals in het voorbeeld hiernaast (klik erop om deze uit te vergroten).
Als deze stap is voltooid, is de map in het netwerk wel te vinden, maar vaak toch niet toegankelijk. U heeft alleen rechten bepaald voor gebruikers van de lokale machine en/of domein.
Voorbeeldscherm 2
Om de map toegankelijk te maken voor anderen moet de beveiliging worden aangepast.
Kies hiervoor het tabblad Beveiliging (Security) waarna het hieronder getoonde venster zichtbaar wordt (klik erop om deze uit te vergroten).
Bij de Beveiliging (Security) dient opgegeven te worden wie er toegang hebben tot de betreffende map. U ziet in de lijst vermoedelijk alleen de standaard gebruikers staan. Dit zijn gebruikers die aangemaakt worden bij installatie. Om iedereen toegang te geven moet de groep Everyone worden toegevoegd.
Voorbeeldscherm 3
Klik op de knop Toevoegen... (Add...) om deze groep aan de lijst toe te voegen. Het hiernaast afgebeelde venster verschijnt.
U kunt iedereen toegang verlenen door de groep "Everyone" toe te voegen, zoals in hetvenster is getoond.
Voorbeeldscherm 4
Door vervolgens voor de groep Everyone alles toe te staan, zal de map voor iedereen (en dus ook voor Apple gebruikers) beschikbaar zijn. Zie het voorbeeld hiernaast.
Hoe u verbinging maakt vanuit een Mac (Apple) omgeving kunt u hier lezen.
Voorbeeldscherm 5


Reclame
Scouting Impeesa Zoetermeer

Jumping-Fitness Vanessa
Vanessa